Project

Funderingsherstel en kelderbouw

FUNDERINGSPROBLEMEN

KELDERBOUW

ONDERZOEK

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Diverse omgevingsinvloeden kunnen zorgen voor problemen met de fundering. Denk aan bodemdaling, droogte, veranderende grondwaterstanden en klimaatverandering.

Hoe herken je funderingsproblemen?

– Scheurvorming in wanden of in de voor- en/of achtergevel.
– Tekenen van verzakking zoals: schuin aflopende vloeren, klemmende deuren en ramen.
– Spanningsbarstjes in hoeken van het glas van ramen.
– Hoogteverschillen tussen woning en het trottoir.
– Lekkages van goten op de scheidingsmuur tussen twee panden.

Wij werken samen met een van de betrouwbaarste funderingsbedrijven die de Randstad kent. Samen hebben wij al vele projecten succesvol mogen uitvoeren. Vermoedt u dat er problemen zijn met uw fundering of wilt u graag extra woonoppervlak toevoegen door een kelderbak te bouwen? Neem dan contact op, wij adviseren u hier graag in. Uiteraard kunnen wij ook het vergunningstraject verzorgen.

Twijfelt u of uw woning funderingsproblemen heeft? Laat ons dan eerst een funderingsonderzoek uitvoeren.